Energisparetilskud

Vi samarbejder med SEAS-NVE om energisparetilskud til vores kunder. Du kan få tilskud til montering af din varmepumpe, hvis dit hus er opvarmet med el-varme, olie, gas eller biokedel. Der ydes tilskud til en varmepumpe pr. adresse, og det forudsættes at den overholder kravene i BR18. Ved accept af tilskud overdrages retten til indberetning af opnået besparelse til SEAS-NVE, og tilskudsbeløbet fratrækkes prisen på levering og montering af din varmepumpe.

Supplerende luft-luft varmepumpe
VP 012: Sommerhus ≥ 50 m2 med el-varme kr. 550,00
VP 011: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med traditionel el-varme kr. 1.625,00
VP 014: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med biokedel kr. 2.137,25
VP 014: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med olie eller gas kr. 3.206,25

Konvertering fra olie til luft-vand
VP 002: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med oliekedel fra før 1978 inkl. VVB kr. 7.428,75
VP 007: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med kondenserende oliekedel inkl. VVB kr. 4.518,75
VP 003: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med ikke kondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere inkl. VVB kr. 6.060,00

Konvertering fra gas til luft-vand varmepumpe
VP 004: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med kedelunit med gasblæseluftbrænder inkl. VVB kr. 6.855,00
VP 005: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med traditionel åben gaskedel inkl. VVB kr. 7.755,00
VP 006: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med traditionel lukket gaskedel inkl. VVB kr. 6.221,25
VP 007: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med kondens. gaskedel inkl. VVB kr. 4.518,75

Konvertering fra biomasse til luft-vand varmepumpe
VP 008: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med træpille eller fastbrændselskedel inkl. VVB fra før 2010 kr. 4.647,50
VP 009: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med træpille eller fastbrændselskedel inkl. VVB fra 2010 eller nyere kr. 3.522,50

Konvertering fra elvarme til luft-vand varmepumpe 
VP 001: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med ældre luft-vand varmepumpe kr. 527,50
VP 010: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet med el-paneler og el-vandvarmer kr. kr. 2.560,00
VP 013: Helårshus ≥ 80 m2 opvarmet brændeovn og el-vandvarmer kr. 5.075,00.

Satser gældende fra 03.04.2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.