Energisparetilskud

Vi samarbejder med SEAS-NVE om energisparetilskud til vores kunder. Du kan få tilskud til montering af din varmepumpe, hvis dit hus er opvarmet med el-varme, olie, gas eller biokedel. Der ydes tilskud til en varmepumpe pr. adresse, og det forudsættes at den overholder kravene i BR15 og Ecodesign. Ved accept af tilskud overdrages retten til indberetning af din besparelse til SEAS-NVE, og tilskudsbeløbet fratrækkes prisen på levering og montering af din varmepumpe.

Supplerende luft-luft varmepumpe
Helårsbolig opvarmet med olie eller gas kr. 4.600,- (ikke kondenserende kedel) 
Helårsbolig opvarmet med olie eller gas kr. 3.980,- (kondenserende kedel) 
Helårsbolig opvarmet med biokedel kr. 3.066,- (ikke kondenserende) 
Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme kr. 2.224,- 
Fritidshus med el-varme u/brændeovn kr. 1.060,-
Fritidshus med el-varme m/brændeovn kr. 560,-

Konvertering fra olie til luft-vand
Helårsbolig opvarmet med oliekedel fra 1977 eller ældre inkl. vandtank kr. 10.801,-
Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere inkl. vandtank kr. 8.885,-
Helårsbolig opvarmet med kondenserende oliekedel kr.6.699,-

Konvertering fra gas til luft-vand varmepumpe
Helårsbolig opvarmet med traditionel åben gaskedel kr. 11.256,-
Helårsbolig opvarmet med kedelunit med gasblæseluftbrænder kr 10.001,-
Helårsbolig opvarmet med traditionel lukket gaskedel kr. 9.105,-
Helårsbolig opvarmet med kondenserende gaskedel kr. 6.742,-

Konvertering fra elvarme til luft-vand varmepumpe
Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme kr. 3.827,-
Helårsbolig opvarmet med ældre luft-vand varmepumpe kr. 939,-

Satser er gældende fra 01.01.2016. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.